Man med kurva webbkryss

Johan Carl Friedrich Gauss var en tysk matematiker vars arbete och forskning bidragit stort till den moderna matematiken. Han ägnade sig åt flera områden inom den matematiska vetenskapen. Men framförallt är det inom statistik och sannolikhetsläran som vi hittar hans viktigaste bidrag.

Sannolik man med kurva webbkryss

Inom sannolikhetsläran pratar vi ofta om en normalfördelning. Det är i praktiken en kurva som visar hur du kan förvänta dig ett utfall i normalfallet. Gauss var först med att beskriva den här kurvan.

Senaste inläggen